เงื่อนไขการรับประกัน DJI

dji dronedji warranty

 

 

รับประกันสินค้า DJI ระยะเวลาการรับประกัน

WARRANTY PERIOD OF MAIN PARTS*

Product Main Components Warranty Period
DJI Mini 2 \ Mavic Mini MC 12 Months
Gimbal Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Spark
Main Controller 12 Months
Gimbal and Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Mavic Pro
MC 12 Months
Gimbal Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Mavic 2 Pro \ Mavic 2 Zoom
Main Controller 12 Months
Gimbal and Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
DJI Air 2S \ Mavic Air 2
Main Controller 12 Months
Gimbal and Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Mavic Air
MC 12 Months
Gimbal Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Phantom 4 Pro V2.0 \ Phantom 4 Pro \ Phantom 4 Advanced \ Phantom 4
MC 12 Months
Gimbal Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller (without Built-in Screen) 12 Months
Remote Controller with Built-in Screen (Screen) 12 Months
Remote Controller with Built-in Screen (Controller) 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Propeller No Warranty
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
RTF
Phantom 3 Professional \ Phantom 3 Advanced \ Phantom 3 Standard \ Phantom 3 4K
Central Board 12 Months
Gimbal Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Motor 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Phantom 2 Vision + \ Phantom 2 Vision \ Phantom 2 \ Phantom FC40 \ Phantom 1
MC 12 Months
Camera unit 12 Months
Motor 12 Months
ESC 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
RTF
Inspire 2
Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7) 12 Months
Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery) 12 Months and less than 200 Flight Hours
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty
Remote Controller 12 Months
CINESSD (960G) 12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 300TB
CINESSD (480G) 12 Months and less than 150TB TBW (Total Bytes Written)
CINESSD (240G, 120G) 12 Months and less than 75TB TBW (Total Bytes Written)
CINESSD Card Reader 12 Months
Battery Station 12 Months
Multilink 12 Months
Inspire 1 V1.0 \ Inspire 1 V2.0 \ Inspire 1 Pro \ Inspire 1 Raw Gimbal Camera (including Z3, X3, X5, X5R) 12 Months
Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery) 12 Months and less than 200 Flight Hours
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty
Remote Controller 12 Months
Osmo \ Osmo+ \ Osmo Pro \ Osmo Raw \ Osmo Mobile Gimbal Camera 12 Months
Handle 12 Months
Battery 6 Months and less than 400 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Battery Charging Cable (Osmo Mobile) No Warranty
Osmo Mobile 2 Osmo Mobile 2 (including Gimbal, Handler, and Battery) 12 Months
Osmo Mobile 2 Charging Cable No Warranty
Osmo Mobile 3 Osmo Mobile 3 (Built-in Battery) 12 Months
Osmo Carrying Case and Osmo Grip Tripod 3 Months
USB-C Power Cable No Warranty
DJI OM 4 DJI OM 4 (Built-in Battery) 12 Months
DJI OM Magnetic Phone Clamp 12 Months
DJI OM Grip Tripod and DJI Sling Pouch 3 Months
DJI OM Magnetic Ring Holder and Other Accessories No Warranty
DJI Pocket 2 Gimbal and Camera 12 Months
Handle 12 Months
Battery 12 Months
DJI Pocket 2 Do-It-All Handle 12 Months
DJI Wireless Microphone Transmitter 12 Months
DJI Pocket 2 Charging Case 12 Months
DJI Pocket 2 Waterproof Case 3 Months
Osmo Pocket Gimbal and Camera 12 Months
Handle 12 Months
Battery 12 Months
Osmo Action Camera 12 Months
Battery 12 Months
RoboMaster S1 Intelligent Controller 12 Months
Motion Controller 12 Months
Camera Module 12 Months
Gimbal Module 12 Months
Blaster 12 Months
Gel Bead Container No Warranty
Speaker Module 12 Months
Hit Detector 12 Months
Chassis Armor Kit No Warranty
Chassis Cover No Warranty
Chassis Middle Frame No Warranty
M3508I Brushless Motor and ESC 12 Months
Mecanum Wheel No warranty
Intelligent Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery Charger 12 Months
Gamepad 12 Months
Safety Goggles No Warranty
Gel Bead No Warranty
RoboMaster EP Intelligent Controller 12 Months
Motion Controller 12 Months
Camera Module 12 Months
Gimbal Module 12 Months
Blaster 12 Months
Gel Bead Container No Warranty
Speaker Module 12 Months
Hit Detector 12 Months
Chassis Armor Kit No Warranty
Chassis Cover No Warranty
Chassis Middle Frame No Warranty
M3508I Brushless Motor and ESC 12 Months
Mecanum Wheel No Warranty
Intelligent Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery Charger 12 Months
Safety Goggles No Warranty
Gel Bead No Warranty
Robotic Arm 12 Months
Gripper 12 Months
Power Connector Module 12 Months
Sensor Adapter 12 Months
Infrared Distance Sensor 12 Months
DJI 1240BA Servo 12 Months
RoboMaster EP Core Intelligent Controller 12 Months
Motion Controller 12 Months
Camera Module 12 Months
Speaker Module 12 Months
Hit Detector 12 Months
Chassis Armor Kit No Warranty
Chassis Cover No Warranty
Chassis Middle Frame No Warranty
M3508I Brushless Motor and ESC 12 Months
Mecanum Wheel No Warranty
Intelligent Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery Charger 12 Months
Robotic Arm No Warranty
Gripper 12 Months
Power Connector Module 12 Months
Sensor Adapter 12 Months
Infrared Distance Sensor 12 Months
DJI 1240BA Servo 12 Months
Matrice 300 RTK Flight Controller System 12 Months
Aircraft Body (excluding Shell, Landing Gear Base, and Battery Locker) 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna) 12 Months
Propellers, Shell, Landing Gear Base, and Battery Locker No Warranty
Smart Controller Enterprise 12 Months
DJI Smart Controller Expansion Kit 12 Months
Intelligent Flight Battery (TB60) 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery (WB37) 6 Months
BS60 Intelligent Battery Station 12 Months
D-RTK 2 Station 12 Months
D-RTK 2 Accessory No Warranty
USB Charger 12 Months
CSM Radar 12 Months
Upward Gimbal Connector 6 Months
Downward Single Gimbal Connector 6 Months
Downward Dual Gimbal Connector 6 Months
Manifold 2 Mounting Bracket 3 Months
Carrying Case 3 Months
Other Accessories No Warranty
Matrice 600 \ Matrice 600 Pro Central Board 12 Months
Remote Controller 12 Months
Remote Controller Channel Expansion Kit 12 Months
Motor 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
Matrice 200 \ Matrice 210 \ Matrice 210-RTK MC 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty
Remote Controller 12 Months
Frame No Warranty
D-RTK Antenna 12 Months
D-RTK Processor 12 Months
Gimbal Mounting Connector No Warranty
Datalink Pro 12 Months
Datalink Pro Antenna 3 Months
Matrice 200 V2 \ Matrice 210 V2 \ Matrice 210 RTK V2 Flight Controller System 12 Months
FPV Module 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers and Propeller Mounting Plates) 12 Months
Airframe (excluding Shell, Landing Gear Base, and FPV Module) 12 Months
Propellers, Propeller Mounting Plates, Shell, and Landing Gear No Warranty
D-RTK 2 Antenna (excluding Mounting Bracket) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Intelligent Flight Battery (TB55) 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery (WB37) 6 Months
Charger 12 Months
Charging Hub 12 Months
D-RTK 2 Station 12 Months
D-RTK 2 Accessory No Warranty
Single Upward Gimbal Connector 6 Months
GPS Kit (excluding Mounting Bracket) 12 Months
Manifold 2 UAV Installation Kit 3 Months
Carrying Case 3 Months
Other Accessories No Warranty
Matrice 100 Central Board 12 Months
Motor 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
P4 Multispectral MC 12 Months
Gimbal Cameras 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
EPP Box No Warranty
Others No Warranty
CrystalSky Monitor 12 Months
Intelligent Battery Charging Hub 12 Months
Remote Controller Mounting Bracket 12 Months
Intelligent Battery 6 Months
DJI Smart Controller DJI Smart Controller 12 Months
USB Charger 12 Months
DJI FPV Main Controller 12 Months
Gimbal and Camera 12 Months
Vision Positioning Module 12 Months
Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
DJI Motion Controller 12 Months
Intelligent Flight Battery 6 Months and Charge Cycle less than 100 Times
Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Airframe No Warranty
Propellers No Warranty
DJI Digital FPV System MC 12 Months
Optical Module 12 Months
Camera 6 Months
Air Unit Module 6 Months
Remote Controller 12 Months
Intelligent Battery (WB37) 6 Months
Other Accessories No Warranty
DJI FPV Goggles V2 Optical Unit 12 Months
DJI Goggles Battery 6 Months
Accessories No Warranty
DJI Goggles MC 12 Months
Optical Module 12 Months
Battery 6 Months
Battery Charger 12 Months
Frame No Warranty
DJI Goggles Racing Edition MC 12 Months
Optical Module 12 Months
Battery 6 Months
Battery Charger 12 Months
Air Unit 1 Months
Camera 1 Months
Frame No Warranty
Cendence Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months
Accessories No Warranty
Mavic 2 Enterprise Advanced Main Controller 12 Months
Gimbal and Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding propellers) 12 Months
DJI Smart Controller 12 Months
Battery 6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
USB Charger 12 Months
Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Airframe No Warranty
Propellers No Warranty
M2EA Spotlight 12 Months
M2EA Speaker 12 Months
M2EA Beacon 12 Months
M2EA RTK Module 12 Months
Carrying Case 3 Months
Other Accessories No Warranty
Mavic 2 Enterprise \ Mavic 2 Enterprise Dual Main Controller 12 Months
Gimbal and Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger 12 Months
Battery Charging Hub 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
M2E Spotlight 12 Months
M2E Speaker 12 Months
M2E Beacon 12 Months
Phantom 4 RTK MC 12 Months
Gimbal Camera 12 Months
Vision Positioning System 12 Months
Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months
Remote Controller 12 Months
Remote Controller with Built-in Screen (Screen) 12 Months
Intelligent Battery for Remote Controller 6 Months
Battery Charging Hub for Remote Controller 12 Months
Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Frame No Warranty
Propeller No Warranty
EPP Box No Warranty
Dongle No Warranty
Others No Warranty
D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile Station D-RTK 2 Body 12 Months
Charging Hub 12 Months
Intelligent Battery (WB37) 6 Months
AC Power Adapter 12 Months
Power Adapter II 12 Months
Other Accessories No Warranty
Guidance Guidance Core 12 Months
Guidance Sensor 12 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
A3
MC 12 Months
IMU 12 Months
PMU 12 Months
LED 12 Months
GPS 12 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
A2 \ WooKong-M
MC 12 Months
IMU 12 Months
GPS 12 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
N3
MC 12 Months
PMU 12 Months
LED 12 Months
GPS 12 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
Naza-M V2 \ Naza-M Lite
MC 12 Months
GPS 12 Months
Flying Controllers for Helicopter
Ace One \ Ace Waypoint \ WooKong-H
MC 12 Months
IMU 12 Months
GPS 12 Months
Flying Controllers for Helicopter
Naza-H
MC 12 Months
GPS 12 Months
Flying Platform-Pro
S1000 \ S1000+ \ S900 \ S800 \ S800 EVO
Frame No Warranty
Motor 12 Months
ESC 12 Months
Propeller No Warranty
Flying Platform-Hobby
F330 \ F450 \ F550 \ Tuned Propulsion System
Frame No Warranty
Motor 12 Months
ESC 12 Months
Propeller No Warranty
Handheld Gimbals
Ronin \ Ronin-M \ Ronin-MX
Gimbal Mechanics 12 Months
Gimbal Motors 12 Months
Remote Controller 12 Months
Smart Battery 6 Months
Battery Charger 12 Months
Thumb Controller 12 Months
Ronin 2 Gimbal Mechanics 12 Months
Gimbal Motors 12 Months
Remote Controller 12 Months
Smart Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger 12 Months
Quad Charging Hub 12 Months
Grip 12 Months
DJI RS 2 Gimbal Mechanics 12 Months
DJI Ronin BG30 Grip 12 Months
DJI Ronin RavenEye Image Transmission System 12 Months
DJI Ronin Focus Motor 12 Months
Tripod 12 Months
DJI R Twist Grip Dual Handle 12 Months
DJI Ronin Tethered Control Handle 12 Months
DJI R Roll Axis Counterweight Set 12 Months
DJI R Vertical Camera Mount 12 Months
DJI R Phone Holder 6 Months
DJI RONIN EXPANSION BASE KIT Accessory 12 Months
Cable 3 Months
Ronin-S Gimbal Mechanics 12 Months
Gimbal Motors 12 Months
Grip 12 Months
Tripod 12 Months
Focus Wheel 12 Months
Battery Charger 12 Months
DJI RSC 2 Gimbal (Built-In Battery) 12 Months
DJI Ronin RavenEye Image Transmission System 12 Months
DJI Ronin Focus Motor 12 Months
Extended Grip/Tripod 12 Months
DJI R Phone Holder 6 Months
Ronin-SC Gimbal Mechanics 12 Months
Grip 12 Months
Tripod (Plastic) 3 Months
Focus Wheel 12 Months
Ronin-S/SC Phone Holder 6 Months
Focus Motor 12 Months
Zenmuse L1 Gimbal 12 Months
Livox Avia 12 Months
Camera 12 Months
High Precision IMU Module 12 Months
Storage Case 3 Months
Other Accessories No Warranty
Zenmuse P1 Gimbal 12 Months
Camera 12 Months
Lens 12 Months and less than 100,000 shutter uses
Storage Case 3 Months
Other Accessories No Warranty
Zenmuse Gimbals
Z15-BMPCC \ Z15-5D series \ Z15-GH4 \ GH3 \ Z15 series \ H3-4D \ H3-3D \ H3-2D
Zenmuse Gimbals 12 Months
Gimbal Motors 12 Months
Gimbals for Industrial Solutions
Z30 \ Zenmuse XT \ Zenmuse XT2 \ Zenmuse H20 \ Zenmuse H20T
Gimbal 12 Months
Camera 12 Months
DJI Focus Battery 12 Months
Motor 12 Months
Remote Controller 12 Months
Datalink
Lightbridge \ 2.4G Bluetooth Datalink \ 2.4G Datalink \ 900M Datalink \ SRW G60
Transmitter 12 Months
Receiver 12 Months
Payload SDK Payload SDK Development Kit 15 Days
DJI SKYPORT 6 Months
Dropsafe PCB Board 12 Months
Others No Warranty
Manifold Processor 12 Months
RoboMasters M3508 P19 Brushless DC Gear Motor 3 Months
C620 Brushless DC Motor Speed Controller 3 Months
M3508 Accessories Kit No Warranty
RoboMaster Development Board 15 Days
GM6020 Brushless DC Motor 3 Months
DJI Force Pro Mechanics 12 Months
Battery 6 Months
Antenna No Warranty
DJI Master Wheels Mechanics 12 Months
Battery 6 Months
Wheel handle No Warranty
Antenna No Warranty
Accessories
IOSD MARK II \ IOSD Mini \ DT7&DR16 RC System
Accessories 12 Months
Aeroscope Mobile CrystalSky Monitor 12 Months
Battery Central Board 12 Months
RF Module 12 Months
Digital Board Module 12 Months
Power Module 12 Months
Dual-frequency Antenna 12 Months
Dual-frequency Amplifier Module 12 Months
CrystalSky Monitor Mounting Bracket 12 Months
Protector Case (including Inner and Outer Shell) No Warranty
Accessory (Cable and Port) No Warranty
Aeroscope Stationary Aeroscope Stationary Unit Processor 12 Months
Dongle 12 Months
Processor Mounting Bracket No Warranty
High-gain Antenna Mounting Bracket No Warranty
Power Cable No Warranty
Processor GND Cable No Warranty
Screw Set No Warranty
Directional Antenna G-8 Directional Antenna 12 Months
Directional Antenna G-16 2.4 GHz High-gain Antenna 12 Months
5.8 GHz High-gain Antenna 12 Months
T16 Agricultural Drone Avionics Module system 12 Months
Spray Controller system 12 Months
Remote Controller 12 Months
Remote Controller Intelligent Battery 6 Months
Remote Controller Battery Charging Hub 12 Months
RTK High Precision Location system 12 Months
Intelligent Flight Battery (T16) 12 Months and less than 400 Charge Cycles
2600W 4-Channel Battery Charger 12 Months
Radar 12 Months
Motors 12 Months
Electronic Speed Controller 12 Months
Pumps 3 Months
Flowmeter 3 Months
MG-1P (RTK) Agricultural Drone Main Controller 12 Months
GPS Module 12 Months
Core Board 12 Months
Operation Resumption Module 12 Months
Compass Module 12 Months
Motors 12 Months
Electronic Speed Controller 12 Months
Remote Controller 12 Months
Intelligent Battery for Remote Controller 6 Months
Display Device for Remote Controller 12 Months
SDR Module 12 Months
FPV Module (including Camera Module and Flashlight) 12 Months
RTK Board 12 Months
MG-1P Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
MG 6-Channel Intelligent Battery Charger 12 Months
Pumps 3 Months
Radar 12 Months
Battery Charging Hub for Remote Controller 12 Months
MG-1S Advanced Agricultural Drone Main Controller 12 Months
GPS Module 12 Months
Core Board 12 Months
Operation Resumption Module 12 Months
Compass Module 12 Months
Motors 12 Months
Electronic Speed Controller 12 Months
Remote Controller 12 Months
Remote Controller Display Device 12 Months
Lightbridge Air System 12 Months
MG-1S Battery 6 Months and less than 200 Charge Cycles
MG 6-Channel Intelligent Battery Charger 12 Months
Retailed Accessories Retailed Accessories 3 Months

เงื่อนไขการ รับประกัน DJI

 1. เงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้ ต้องครบข้อกำหนด
  • ระหว่างที่อยู่ในระยะการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ จะต้องใช้งานอย่างปรกติและระมัดระวัง
  • ไม่มีการ การแกะ รื้อ โมดิฟาย หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
  • หมายเลขตัวเครื่อง ฉลากตัวเครื่อง ทั้งหมด จะต้องมีอยู่
  • อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน
 2. เงื่อนไขที่ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
  • การตกของเครื่องเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้
  • ความเสียหายที่เกิดจากการโมดิฟาย การถอดรื้อ ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานนอกเหนือคู่มือการใช้งาน
  • ความเสียหายที่เกิดจากการโมดิฟายแผงวงจร และการใช้แบตตารี่และเครื่องชาร์ดที่ผิดวิธี
  • ความเสียหายทุกการบินที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
  • ความเสียหายที่เกิดจากสภาวะ ลมแรง สายไฟฟ้าแรงดันสูง ฝนตก
  • ความเสียหายที่เกิดจากสนามไฟฟ้าในบริเวณที่ทำการบิน เช่น บริเวณเหมืองแร่ บริเวณสายไฟฟ้าแสงสูง
  • ความเสียหายที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มีคลื่นแทรก เช่น คลื่นแทรกจากมือถือ คลื่นแทรกจาก Wifi คลื่นแทรกซ้อนจากสัญญาณวีดีโอ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใส่น้ำหนักมากเกินไป
  • ความเสียหายที่เกิดจากการบินโดยที่อุปกรณ์มีความเสียหาย หรืออุปกรณ์มีอายุการใช้งานสูง
  • ความเสียหายจากการใช้อุปกรณ์เสริมจากค่ายอื่น
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานแบตตารี่ที่ไม่มีไฟ หรือแบตตารี่ที่เสื่อม
 3. อื่นๆ
  • ผู้ซื้อ จะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการส่งของทั้งหมดรวมทั้งค่าซ่อม
   ทางผู้ซ่อมจากทาง DJI จะเป็นคนตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ , ถ้าหากอุปกรณ์มีความเสียหายจากทาง DJI เอง , ทาง DJI จะเป็นคนรับผิดชอบค่าทดสอบ ค่าสินค้าที่เสียหาย ค่าแรง รวมทั้งค่าส่งของคืนให้แก่ลูกค้า
  • ถ้าหาก DJI พบว่า สินค้าไม่ได้มีการตกระหว่างการรับประกัน , DJI จะแนะนำราคาค่าซ่อม และค่าส่งของไปกลับ
  • หากตัวลำไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน , ค่าซ่อม , ค่าแรง , ค่าสินค้าที่เปลี่ยน จะคิดตามปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ลูกค้าทุกคน สามารถติดต่อที่ Dealer DJI ได้สำหรับบริการหลังการขาย

รับประกัน DJI  อ้างอิงจาก : https://www.dji.com/service/policy


หากสินค้าหมดระยะประกันแล้ว หรือเลยระยะประกันแล้ว/หรือสินค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน(ตก ,ชน) สามารถส่งซ่อมที่ร้านตูนโอเชี่ยนได้เลยครับ

มีบริการรับซ่อมโดรน dji ทุกรุ่นครับ (ซื้อจากที่ไหนก็ได้ รับซ่อมหมดครับ)

โทร 0849799442
Line ID : @toonocean (มี @ นำหน้า)
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/toonocean
Location Google Map : ซอยสุขุมวิท 13, https://goo.gl/maps/m4BpLXTU4co
Official Website : https://www.dji.com/

map-toonocean2

กดไลค์แฟจเพจเพื่อติดตามข้อมูล 


 

DJI Mavic 2 Pro : https://www.toon-ocean.com/shop/dji-mavic-2-pro/
DJI Mini 2 : https://www.toon-ocean.com/shop/dji-mini-2/
DJI Air 2S : https://www.toon-ocean.com/shop/dji-air-2s/

DJI Mavic Mini : https://www.toon-ocean.com/shop/dji-mavic-mini/

DJI Mavic Air : https://www.toon-ocean.com/dji-mavic-air

DJI Mavic Pro : https://www.toon-ocean.com/sell-dji-mavic-pro/
DJI Mavic Pro Platinum : https://www.toon-ocean.com/dji-mavic-pro-platinum/
DJI Spark : https://www.toon-ocean.com/sell-dji-spark-bangkok/
DJI Inspired 2 : https://www.toon-ocean.com/dji-inspire-2/
DJI Phantom 4 Pro / Advanced : https://www.toon-ocean.com/sell-dji-phantom-4-pro/
DJI RONIN M : https://www.toon-ocean.com/sell-dji-ronin-m/
DJI RONIN S : https://www.toon-ocean.com/dji-ronin-s/
DJI RONIN SC : https://www.toon-ocean.com/shop/dji-ronin-sc-single/
ขาย DJI Phantom 3 Professional Advanced : https://www.toon-ocean.com/dji-phantom-3-professional-advance-sell-thailand/