วิธีซื้อขายโดรนมือสอง ทำกันอย่างไร

คำถาม : ถ้าอยากจะขาย​ โดรน​มือสอง ผมอยากทราบ​ ทำการซื้อขาย​ ยกเลิกการจดทะเบียน​ และ​ การโอนย้ายสิทธิ์​ ยังไงครับ

จะขออนุญาติแบ่งแยกเป็น 2 หน่วยงานนะครับ
– หน่วยงานแรกคือ กสทช.​(ครอบครองคลื่นความถี่ หรือครอบครองโดรน)
– หน่วยงานที่สอง คือ CAAT สำนักงานการบินพลเรือน (ใบอนุญาตินักบิน)


ในส่วนของ กสทช. (ครอบครองคลื่นความถี่ หรือครอบครองโดรน)

***ผู้ขายต้องยกเลิกก่อนครับ(คท 31)เอกสารประมาณนี้(ออนไลน์)
– สำเนาบัตรเจ้าของโดรน(ถ่ายPDF)
– สำเนาบัตรผู้ซื้อ(ถ่ายPDF)
– ใบทะเบียนของเจ้าของโดรน(PDF)
– สัญญาใบซื้อขายระบุซื่อคนซื้อ-คนขายตามสำเนาบัตร(PDF)
– กรอกรายละเอียดรุ่นของโดรนที่จะขายตามใบซื้อ-ขายระบุโอนเครื่องแล้วยื่นคำขอ

***เสร็จแล้วคนซื้อนำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนตามแบบคท.30ได้เลยครับ
ที่เวปไซด์ https://anyregis.nbtc.go.th/home_member/


ในส่วนของ CAAT สำนักงานการบินพลเรือน(ใบอนุญาตินักบิน)

– สำเนาบัตรเจ้าของโดรน(ถ่ายPDF)
– สำเนาบัตรผู้ซื้อ(ถ่ายPDF)
– ใบอนุญาตินักบินเจ้าของโดรน(PDF)

แจ้งยกเลิกทางอีเมล uav@caat.or.th

***เสร็จแล้วคนซื้อนำไปยื่นขอทำใบอนุญาติใหม่ได้เลยครับ
ที่เวปไซด์ https://uav.caat.or.th/