รับทำประกันภัยโดรน พร้อมขึ้นทะเบียนโดรน ทำใบอนุญาตินักบิน

/, Review Product/รับทำประกันภัยโดรน พร้อมขึ้นทะเบียนโดรน ทำใบอนุญาตินักบิน

รับทำประกันภัยโดรน วงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมขึ้นทะเบียนโดรน และทำใบอนุญาตินักบิน

ทำประกันภัยโดรน

 1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 3. กดดาวโหลดที่ Link  ด้านขวา >>document  คำขอขึ้นทะเบียนฯCAAT-เเละกสทช.-เเละแบบพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลงทะเบียนโดรนกับ กสทช. + ทำใบอนุญาตินักบิน + ประกันโดรน(บุคคลที่ 3) รวมทั้งหมด ราคา 1,690 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับ Drone น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 2. อาณาเขตที่คุ้มครอง : ภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ใช้งานหรือผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางอากาศ หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางอากาศที่ได้ยื่นเรื่องขอไปแล้ว

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด และ/หรือ การสูญเสียผลกำไร และ/หรือ การขาดประโยชน์ใช้สอย
 2. ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการเกี่ยวเนื่องกับสารเคมี (Asbestos Exclusion)
 3. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย
 4. ค่าปรับทางแพ่ง ทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
 5. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 6. ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เนต
 7. ไม้คุ้มครองความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าของผู้เอาประกันภัยในอาณาเขตความคุ้มครอง โดยมีสาเหตุมาจาก การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรม การลักทรัพย์ ทุกกรณี
 8. ไม้คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์สินค้า
 9. ไม้คุ้มครองความรับผิดอันเนื่องมาจากมลภาวะเป็นพิษทุกชนิด
 10. อุบัติเหตที่เกิดขึ้นขณะผู้ควบคุมโดรนอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือมีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ  :

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

 

โทร 0849799442
Line ID : @toonocean (มี @ นำหน้า)
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/toonocean
Location Google Map : ซอยสุขุมวิท 13, https://goo.gl/maps/m4BpLXTU4co

#รับทำประกันโดรนและขึ้นทะเบียนโดรน
#รับบัตรเครดิต

กดไลค์แฟจเพจเพื่อติดตามข้อมูล 

2018-07-17T15:34:09+00:00ตุลาคม 20th, 2017|DJI Drones, Review Product|3 Comments