วิธีทำใบอนุญาตินักบินโดรน Online

วิธีทำใบอนุญาตินักบินโดรน กับกรมการบินพลเรือน(CAAT) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สำหรับการลงทะเบียนโดรนนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ลงทะเบียนโดรนกับทาง กสทช.(ใบครอบครองโดรน)
Note**สำหรับโดรนที่ซื้อก่อน 10 มกราคม 2561 และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนกับ กสทช. ภายในวันที่กำหนด จะไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้แล้ว , ให้ไปทำใบอนุญาตินักบินกับทางกรมการบินพลเรือนแทนเพียงอย่างเดียว
2. ทำใบอนุญาตินักบินโดรนกับทางกรมการบินพลเรือน(CAAT)


ทางกรมการบินพลเรือนได้เปิดให้ผู้ใช้งานโดรน สามารถขอทำใบอนุญาตินักบินโดรน แบบ Online ได้แล้ว ผ่านทางช่องทางเวปไซด์ >> https://www.caat.or.th/uav/ << คลิ๊กที่เวปไซด์เพื่อลงทะเบียนออนไลด์

โดยต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยโดรนที่มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และเอกสารทั้งหมดลงในเวปไซด์ให้เรียบร้อย

พร้อมทั้งแนบไฟล์

  • หนังสือรับรอง (จำนวน 1 หน้าต่อ 1 นักบิน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 หน้าต่อ 1 นักบิน)
  • สำเนาบัตรประชาชน (จำนวน 1 หน้าต่อ 1 นักบิน)
  • รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  • รูปถ่ายตัวโดรนแบบเห็น serial no.