ขั้นตอนการเตรียมเอกสารลงทะเบียนโดรน ทำใบอนุญาตินักบิน ทำประกันโดรนบุคคลที่ 3 สำหรับนิติบุคคล

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำเอกสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะ

1. รบกวนลูกค้าส่งเอกสารทั้งหมดที่ทางเราลิสต์ไว้มาให้ครบภายในครั้งเดียว(ถ้าเป็นไปได้)

2. ส่งเอกสารทั้งหมดโดย scan กลับมาเป็นไฟล์ pdf. และกรุณา CC อีเมลล์ถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เช็คเอกสารให้ลูกค้าได้ทันทีค่ะ

3. เอกสารทุกอย่างต้องเซ็นชื่อรับรอง (สำคัญมาก) และกรอกรายละเอียดทั้งหมดในช่องว่าง

4. เอกสารต้องมีความชัดเจน หากเป็นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต้องเป็นสำเนาที่เห็นใบหน้าและข้อมูลในบัตรอย่างชัดเจน

ห้ามลูกค้าถ่ายสำเนาเอกสารทั้งสองอย่างมาในแผ่นเดียวกัน จำเป็นต้องถ่ายเอกสารแยกแผ่นกันค่ะ

5. หากลูกค้าไม่สะดวกส่งรูปถ่ายมาเป็นไฟล์ pdf. สามารถส่งมาเป็นไฟล์jpeg. ได้ค่ะ รบกวนถ่ายรูป s/n โดรนที่เห็นอย่างชัดเจนด้วยค่ะ

6. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่มีผู้เซ็นต์รับเอกสาร สำหรับการส่งกรมธรรม์ประกันภัยโดรน เพราะ  มาสิ (masii)จะจัดส่งให้คุณลูกค้าทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนค่ะ

** ระยะเวลาในการดำเนินการ**

1.สำเนากรมธรรม์จะส่งให้ลูกค้าทางอีเมลล์ประมาณไม่เกิน วัน (ขึ้นอยู่กับทางบริษัทประกันด้วยค่ะ)

ส่วนกรมธรรม์ฉบับจริงจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหลังจากได้รับเอกสารจากบริษัทประกันภัย

2. การขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมกับ กสทช. ใช้เวลาประมาณ 2สัปดาห์ หรือมากกว่า สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานและความเรียบร้อยของเอกสาร)

3. การขอใบอนุญาตผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินกับกรมการบิน ใช้เวลามากกว่า 30 วัน ไม่สามารถกำหนดได้ (ขึ้นกับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการทำงานของกรมการบิน)

 

เอกสารในการขอเอาประกันภัยโดรน

1. ใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมเซนต์รับรอง

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรอง (หากมีผู้บังคับหลายคนให้ส่งมา 1คน ต่อ ชุด)

3. รูปถ่ายโดรนแบบเต็มตัว รูป และรูปถ่าย S/N โดรนอย่างชัดเจน 1รูป (พร้อมเซ็นรับรอง)

4. สลิปการชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัย (เลขที่บัญชี ตามแนบด้านล่าง)

5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ชุด

เอกสารในการขึ้นทะเบียน กสทช.

1. ใบคำขอขึ้นทะเบียนกสทช. (แบบคท.30)

2. หนังสือมอบอำนาจ (แบบคท.26) ที่เซ็นรับรองโดยกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท

(หากกรรมการมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นกระทำแทนให้ส่งหลักฐานการมอบอำนาจจากกรรมการให้เจ้าหน้าที่ท่านนั้นมาด้วย และให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจนั้นเซ็นหนังสือมอบอำนาจ (แบบคท.26)ให้กับทาง มาสิ (masii) เป็นผู้รับมอบอำนาจ)

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน เดือน ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต่อ)

เพื่อใช้แทนในนามบริษัทและประทับตราบริษัทมาด้วย

5. รูปถ่ายโดรนแบบเต็มตัว รูป และรูปถ่าย S/N โดรนอย่างชัดเจน 1รูป (พร้อมเซ็นรับรอง)

6. รูปถ่ายรีโมทแบบเต็มตัว รูป และรูปถ่าย  S/N รีโมทบังคับโดรนอย่างชัดเจน รูป (พร้อมเซ็นรับรอง)

7. ใบเสร็จการซื้อโดรน

8. ใบ SDOC จากบริษัทนำเข้าโดรน (ถ้ามี)

 

เอกสารยื่นขออนุญาต กรมการบิน

1. ใบคำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินใหม่ (กรุณาใส่ลักษณะธุรกิจหรือกิจกรรมที่ประกอบการ)

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีอายุไม่เกิน เดือน

3. หนังสือรับรองตนเองสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน ลายเซ็นต์ต้องเหมือนกันทุกแผ่น

4. หนังสือรับรองตนเองสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน ของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานฯ ทุกท่าน ลายเซ็นต์ต้องเหมือนกันทุกแผ่น

5. หนังสือรายชื่อของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ทางบริษัทออกเพื่อรับรอง โดยระบุรายชื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานฯ (กรณีมีผู้บังคับอากาศยานฯ มากกว่า คน)

6. แบบพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล (หากมีผู้บังคับหลายคน ให้กรอก 1คน ต่อ1ใบ)


หากมีข้อสงสัย โทรหาทีมงานประกันภัยโดรน ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. ยินดีให้บริการครับ

เบอร์โทร 02-710-3100 / 063-323-1640

Id line : dronemasii