คำศัพธ์ โดรน DJI GO 4 App

//คำศัพธ์ โดรน DJI GO 4 App

คำศัพธ์ โดรน DJI GO 4 App

คำศัพธ์ โดรน DJI

Atti – Attitude Mode เป็นโหมดที่ไม่บินด้วย GPS จะใช้ sensor sonar ที่ตัวโดรนอย่างเดียว

GPS – GPS Mode เป็นโหมดที่ทำการบินด้วยดาวเทียม GPS จะบินนิ่งกว่า Attitude Mode

Home Point – ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของการบินโดรน (เมื่อสัญญาณหลุด ตัวโดรนจะบินกลับมาที่ Home Point อัตโนมัติ)

Return to home altitude – ความสูงเมื่อโดรนบินกลับบ้านอัตโนมัติ (เมื่อสัญญาญหลุด หรือเมื่อกดปุ่ม Return Home)

Beginner Mode – เป็นโหมดสำหรับผู้หัดบิน ตัวโดรนจะบินได้ไม่เกิน 30 เมตร , และต้องรอดาวเทียมให้ขึ้นอย่างน้อย 8 ดวงก่อนถึงจะบินได้

Height – ความสูงของโดรนระหว่างจุดเริ่มต้นและตำหน่งที่โดรนบินอยู่

Distance – ระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นและตำแหน่งของโดรนขณะนั้น

Km/h – ความเร็ว หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (แบบเดียวกับรถยนต์)

M/s – ความเร็ว หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

New Firmware Update Availble – ตัวโดรนมีเฟิมแวร์ออกใหม่ ควรทำการ update เพื่อให้ระบบทันสมัยมากขึ้น

Set Max Flight Altitude – เซตความสูงมากสุดขณะทำการบินของโดรน DJI

Max Distance – เซตระยะห่างสูงสุดของการบิน

 

2018-07-06T21:48:10+00:00ตุลาคม 13th, 2017|Review Product|0 Comments