All About Camera Gimbal

/All About Camera Gimbal

ระวังสินค้า ซื้อ DJI ของหิ้ว(Grey Market)

2017-11-09T23:34:31+00:00 October 13th, 2017|All About Camera Gimbal|

ระวังสินค้า ซื้อ DJI ของหิ้ว(Grey Market) เมื่อซื้อสินค้าของหิ้ว หรือของเถื่อนมาแล้ว สิ่งที่ต้องคิดก่อนซื้อนั้น มีอะไรบ้าง [...]